onsdag 26. desember 2012

vekestart 52

Eg ligg litt etter, men det var ikkje mykje rom for blogging i starten av jula!

Vi har hatt stor storfamiliejul med svigerfamilien, 20 store og små på lillejulaften, 16 på julaften og juledagene. Det er ein del logistikk med mat og dusjing og pakker og soving med ein slik gjeng samla. Kjekt,  men litt slitsomt. Ungane kosar seg, ein får litt ro og tid over samtalane, samtidig er det å lite sitte i sofaen og sjå i veggen.

Det var ribbe julaften, med alt tradisjonelt tilbehør. Det var kalkun med alt tilbehør på amerikansk måte 1.juledag, vi fekk saus og potetmos og søtpotet/godterimos og bønnecaseroll, stuffing etc, og pecanpai og applepai til dessert! Idag er det pinnekjøt, så eg trur eg treng fisk i morgon!

Idag har vi gått tur, det er ikkje så mykje snø her, så det vart på føtene. Men fint var det lell!
Dagens ord blir juleevangeliet, litt forsinka:
Jesus blir fødd 
2I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda.  2 Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria.  3 Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.
   
  4 Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt  5 og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn.  6 Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda,  7 og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei.
   
  8 Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. 9 Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 10 Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: 11 I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. 12 Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13 Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song:
         
   
 14 «Ære vere Gud i det høgste,
          og fred på jorda
          blant menneske Gud har glede i!»
15 Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» 16 Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17 Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. 18 Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. 19 Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. 20 Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar